“มทบ.27 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 6 นาย และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีให้แก่ จ่าสิบเอก(พิเศษ) จำนวน 2 นาย พร้อมกล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลเข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดี ณ สโมสรนายทหารนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด