มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีเชิดชูเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ให้แก่ พลตรี มงกุฎ แก้วพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีเชิดชูเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ให้กับ พลตรี มงกุฎ แก้วพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และที่ปรึกษา มณฑลทหารบกที่ 27 ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อตอบแทนคุณความดี เชิดชูเกียรติ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ ตลอดระยะเวลาในการรับราชการ จนครบกำหนดเกษียณอายุราชการ โดยมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 คุณนภาภรณ์ แก้วพรหม คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารและนายสิบ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
(วันที่ 15 กันยายน 2566)