มทบ.27 ตรวจความพร้อมกำลังพล และเดินทางไกล เพื่อให้พร้อมต่อภารกิจของ ทบ.
เช้าวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่สนามฝึกหน้ากองร้อย มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย​ พันเอก​ ภูวเดช​ อุทัยพรหม​ รักษาราชการแทน รอง​ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ทำการตรวจสภาพความพร้อมรบและการฝึกเดินทางไกลประจำปี 2563 เนื่องในสัปดาห์แห่งความพร้อมรบ โดยจัดกำลัง 1 กองร้อย กำลังพล 165 นาย โดยใช้พื้นที่เส้นทางรอบค่ายประเสริฐสงคราม ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร เพื่อประเมินประสิทธิภาพและสนองตอบต่อนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้กำลังพลของกองทัพบกมีลักษณะทหารที่ดี มีความพร้อมทั้งด้านกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสาร ให้พร้อมสำหรับการรับภารกิจจากหน่วยเหนือต่อไป เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อภารกิจของกองทัพบกได้ทุกโอกาส