“สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.27 เยี่ยมรับขวัญบุตรแรกคลอดของกำลังพล” เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน
พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะแม่บ้านฯ เยี่ยมบุตรแรกคลอดของกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 7 ราย ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กทารก และเงินบำรุงขวัญ ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27
ต่อจากนั้น คณะแม่บ้านและเจ้าหน้าที่พยาบาล จาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เดินทางไปเยี่ยมบุตรแรกคลอดของกำลังพลที่บ้านพัก จำนวน 4 ราย พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกำลังพล เป็นการดูแลเอาใจใส่ครอบครัวของกำลังพล เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2566)