เมื่อวันที่ 1 ม.ค.61 เวลา 1700 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้จัดรถยนต์พยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการประชาชน ที่ บขส.ร้อยเอ็ด เพื่อให้บริการด้านการพยาบาล เบื้องต้น แก่ประชาชนที่มารอขึ้นรถเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางกลับ กทม. การปฏิบัติมีผู้รับบริการยาสามัญ. ทั้งสิ้น34ราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ