“มทบ.27 ทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยได้รับความเมตตาจาก พระปัญญา ปะภากะโร วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 คณะข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมทั้งครอบครัว และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญ กิจกรรมประกอบด้วย สวดมนต์ไหว้พระ, รับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เพื่อเสริมสิริมงคลและสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
(วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 06.30 นาฬิกา)