มทบ.27 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ. สถิตพงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ / ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ในโอกาสปฏิบัติภารกิจ โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ผ่าตัดต้อกระจก ณ รพ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก เจตนิพิฐ สมบูรณ์วัฒนา หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สถิตพงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ / ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พร้อมคณะ ณ สนาม ฮ. ชั่วคราว ที่ว่าการ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ผ่าตัดต้อกระจก ณ โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดย กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 จัดเจ้าหน้าที่ชุด รับ-ส่ง อากาศยาน ฮ.10 (286) ของกองทัพอากาศ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
(วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา)