“มทบ.27 ซักซ้อมใหญ่พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ ประจำปี 2566 ”
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะนายทหาร นายสิบ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ซักซ้อมลำดับพิธีการ และเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารประจำการ ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ บริเวณด้านหน้า กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อให้การจัดกิจกรรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมเกียรติ