“หน่วยทหารปลอดโควิด”
มณฑลทหารบกที่ 27 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาด บริเวณ อาคารสำนักงานและบริเวณบ้านพักของกำลังพล เพื่อฆ่าเชื้อ และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นการพิทักษ์กำลังพลและครอบครัว ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้