“มทบ.27 จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษแก่กำลังพลทหารกองประจำการ”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะแม่บ้าน จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษ ให้แก่ทหารกองประจำการ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและตอบแทนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ณ โรงเลี้ยง มณฑลทหารบกที่ 27