กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 2 ห่วงใยครอบครัวกำลังพล มอบหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19
วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 18.30 น. บริเวณบ้านพักของกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหาร และทีมคัดกรอง มณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะเยี่ยมเยียนครอบครัวของกำลังพลที่พักอาศัยอยู่บริเวณบ้านพักของทางราชการ และ มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ที่ได้รับมอบจากกองทัพบก,กองทัพภาคที่ 2 และ ที่จัดทำโดยสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ แทนความห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมทั้งได้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดกรองหากลุ่มเสี่ยง ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อCOVID-19 ในค่ายทหาร ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ให้กำลังใจ สร้างความเชื่อมั่น ในการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อCOVID-19 ของ มณฑลทหารบกที่ 27 สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลและครอบครัวอย่างยิ่ง