มทบ.27 จัดกิจกรรมงานเลี้ยงแทนคำขอบคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และ กำลังพล สังกัด มทบ.27
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมงานเลี้ยงให้แก่กำลังพลผู้เกษียณอายุราชการ และที่ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม และครอบครัว รวมทั้งกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ พันเอก หญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วย การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การผูกแขนสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งการจับสลากมอบของรางวัลให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและกำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขอบคุณ ที่กำลังพลทุกนายได้อุทิศตนทุ่มเท แรงกาย แรงใจ รับราชการทหาร มาด้วยความวิริยะอุตสาหะ เป็นประโยชน์แก่กองทัพบกและประเทศชาติตลอดมา