“กองทัพบก ห่วงใยมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพล”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ ของกำลังพลกองทัพบก งวดที่ 16 ห้วงเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566 จำนวน 24 ราย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพบก มอบให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ เพื่อดูแลสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัว แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและนำเงินที่ได้ไปเป็นทุนประกอบอาชีพต่อไป โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา คณะแม่บ้านและกำลังพลร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
(วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 0830 น.)