“มทบ.27 ประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์”
พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ มณฑลทหารบกที่ 27 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา คณะนายทหาร และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม เพื่อติดตามงาน และชี้แจงปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานภายในหน่วยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย