ผบ.มทบ.27 ประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ ให้แก่ พ.อ. (พ.) ถนอม วงค์พิมล
วันที่ 25 กันยายน 2566 พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ ให้แก่ พันเอก ถนอม วงค์พิมล นายทหารประจำสำนักประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงภายในจังหวัด มณฑลทหารบกที่ 27 เป็น นายทหารปฏิบัติการประจำ มณฑลทหารบกที่ 28 อัตรา พันเอก(พิเศษ) พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(ฝ่ายพลเรือน) , พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(ฝ่ายทหาร),พันเอก คำค้าย แหล่งสะท้าน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด และกำลังพลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีและแสดงความยินดี ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด