มทบ.27 ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดโพธิ์ศรีวนาราม ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี
โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบถุงพระราชทานให้แก่ราษฎร จำนวน 1,138 ถุง และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 56 ถุง เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น โดยมี ชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
(วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.)