“มทบ.27 เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย มอบผลผลิตโครงการทหารพันธุ์ดีให้แก่กลุ่มเปราะบาง”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบาง จำนวน 3 ครัวเรือน ในพื้นที่ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบยารักษาโรค และผักปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นผลผลิตจาก โครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และแบ่งเบาค่าใช้จ่าย ของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่
หลังจากนั้นได้เข้าสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ตำบลนางาม เพื่อวางแผนช่วยเหลือประชาชนต่อไป
(วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 นาฬิกา)