มณฑลทหารบกที่ 27 ประชุมเตรียมการต้อนรับ และมอบหมายภารกิจเพื่อสนับสนุนในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ของนายกรัฐมนตรี
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในการประชุม เตรียมการต้อนรับ และมอบหมายภารกิจเพื่อสนับสนุนในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ของนายกรัฐมนตรี ,รองนายกรัฐมนตรี ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง และ หัวหน้ากอง แผนก ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27