เมื่อวันที่ 17 พ.ค.61 เวลา 0930 น. พ.อ.ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสธ.มทบ.27 ให้การต้อนรับ พล.ต.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก และคณะ ในการเยี่ยมติดตามงานสวัสดิการของหน่วยในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 จากนั้นได้ทำการเข้าสักการะวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม และเข้าสักการะพระบรมรูปพระนเรศรมหาราชภายใน บก.มทบ.27 จากนั้นได้มอบของแก่ พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมลออ ผบ.มทบ.27 เพื่อเป็นที่ระลึก ต่อมาได้เข้าตรวจประเมิน และรับฟังผลการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการของหน่วย ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
1. ด้าน อทบ.
2. ด้าน ชปก.ทบ.
3. ด้าน สวัสดิการด้านอื่นๆ
ก่อนเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมบูทสวัสดิการที่มาออกร้านจำหน่ายสินค้าให้กับกำลังพลในราคาเงินผ่อน ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 27