มทบ.27 ร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหาร “เสวนายามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 9/2563
วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม หัวหน้ากองข่าว มณฑลทหารบกที่ 27 ช่วยราชการ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหาร “เสวนายามเช้า(Morning Talk) ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด , หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
สำหรับสถานการณ์จังหวัดร้อยอ็ด ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. การจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
3. การแข่งขันกีฬาตามนโยบายรัฐบาลทุกวันพุธ
ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอลและกีฬาชักกะเย่อ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมโตโยต้าร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันพุธที่ 4 มีนาคม – 1 เมษายน 2563