มทบ.27 จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษแก่กำลังพลทหารกองประจำการ
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษ ให้แก่ทหารกองประจำการ เนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 40 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและตอบแทนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมี พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยม ณ โรงเลี้ยง มณฑลทหารบกที่ 27