“แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ”นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา”
พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติด โครงการ”นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา” หรือ หัวโทนโมเดล ที่สถานีตำรวจภูธรตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการใช้ชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ครบวงจรและยั่งยืน จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดและเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่หายจากอาการป่วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมปฏิบัติภารกิจ
สำหรับโครงการหัวโทนโมเดล เป็นการนำผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการเสพยาเสพติดเข้ามาสู่กระบวนการบำบัดรักษาในรูปแบบชุมชนบำบัด ซึ่งมีภาคีเครือข่าย ตำรวจ หมอ อบต. ญาติผู้ป่วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ร่วมกันทำงาน โดยกลไกสำคัญคือ ญาติผู้ป่วยที่จะเป็นผู้คอยดูแลให้ยาและให้ข้อมูลสำคัญในการรักษากับหมอ เพราะมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุดและผลจากการดำเนินการสามารถทำให้จำนวนของผู้ป่วยหมดไปภายในระยะเวลา 3 เดือนจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ