ศบภ.มทบ.27 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ บ.หนองแค ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื่อง
กองร้อยช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลพร้อมเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านหนองแค ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และอำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งชาวบ้านเข้าออกหมู่บ้าน และช่วยขนย้ายสิ่งของ, ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง #เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส