“มทบ.27 ตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่หน่วยรับผิดชอบ สนามบิน ทบ.(เลิงนกทา) “
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่ สนามบินกองทัพบก (เลิงนกทา) ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีจำนวน 17 แปลง มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 640-2-51 ไร่ ใช้เป็นพื้นที่ฝึก โดย มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นหน่วยปกครองและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่หน่วยรับผิดชอบ
(เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00)