มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(ฝ่ายทหาร) /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด /รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ,จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลกองกำลังจิตอาสา จาก กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 15 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวฯ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น.)