มทบ.27 ร่วมพิธีมุทิตา สักการะ พระราชาคณะ พระธรรมวชิรดิลก รองเจ้าคณะภาค 9
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีมุทิตา สักการะ พระราชาคณะ พระธรรมวชิรดิลก (แสงทอง อริยเมธี ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และพระครูปลัดสุขวัฒน์(อนุสรณ์ ปภฺสสโร) ณ วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ จากนามเดิม พระเทพปริยัติเวที (แสงทอง อริยเมธี ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 9 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็น พระธรรมวชิรดิลก และจาก พระครูปลัดอนุสรณ์ ปภสฺสโร วัดท่าสะแบง เป็น พระครูปลัดสุขวัฒน์ โดยได้ประกอบพิธีเถราภิเษก และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามประเพณีอีสานซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนคณะสงฆ์ในเขตปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการยกย่องพระสงฆ์ที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่หลักธรรมคำสอนสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญให้รุ่งเรือง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา)