มทบ.27 ต้อนรับ ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพบก และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงานด้านกำลังพลให้แก่หน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2
วันที่ 4 มีนาคม 2563 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกภูวเดช อุทัยพรหม ช่วยราชการ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พันเอก สติ ดีหลี ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพบก และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงานด้านกำลังพลให้แก่หน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 (พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดใกล้เคียง) จำนวน 45 หน่วย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 100 นาย ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม