มทบ.27 เตรียมพร้อมรับน้องทหารใหม่ ผลัด 2/66 เข้าสู่รั้วของกองทัพบก”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการรับ – ส่ง ทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ผลัด 2 ซึ่งจะเข้ารายงานตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้เกิดความพร้อมในกรรมวิธีการรับ-ส่งทหารกองประจำการ ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ 27 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
(วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 1330 น.)