“ชป.กร.มทบ.27 ต้อนรับน้องทหารใหม่ผลัด 2/66 และประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเป็นทหารออนไลน์”
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ประชาสัมพันธ์ต้อนรับน้องๆทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทหารกองเกิน สมัครเข้ารับราชการ เป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ)ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567ให้แก่ ผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ได้รับทราบสิทธิพิเศษต่างๆที่จะได้รับในระหว่างเข้ารับราชการ และการต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจและร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี