“มทบ.27 ต้อนรับนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก โยธิน เชิดนอก หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุงมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สาขา ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จำนวน 78 นาย ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอก ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ หัวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 บรรยายให้ความรู้ และนำเยี่ยมชมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย พร้อมทั้งได้นำ นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 2 และ 3 ร่วมปลูกพันธุ์ผักพระราชทานในแปลงสาธิตเพื่อเรียนรู้วิธีการปลูกผักปลอดภัยด้วย