มทบ.27 บูรณาการร่วมปฏิบัติการ Kick off ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27(2) และ พันเอก เจตนิพิฐ สมบูรณ์วัฒนา หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 27/หัวหน้าฝ่ายยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 7 นาย, เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 5 นาย บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในพิธีปล่อยแถว Kick off ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล จังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ โดยได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่ (1) ยาเสพติด (2) การค้ามนุษย์ (3) การครอบครองและพกพาอาวุธปืน (4) การพนัน (5) การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ(6) สถานบริการและสถานบันเทิง เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการป้องกัน ปราบปราม และอำนวยความสงบสุขให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน
(เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 1900 นาฬิกา)