รอง ผบ.มทบ.27 ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวหอมชลสิทธิ์ ที่โคกหนองนาโมเดล
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าวข้าวหอมชลสิทธิ์ “ภายใน โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพันเอก ชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายฯพร้อมกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้ปลูกข้าวเพื่อใช้บริโภคลดรายจ่ายในครอบครัว และเป็นการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีในองค์กร และส่งผลให้กำลังพลสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าของหน่วย ต่อจากนั้น รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวหอมชลสิทธิ์ร่วมกับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นการอนุรักษ์วิถีชาวนาแบบดั้งเดิม และเยี่ยมชมผลผลิตของโครงการโคกหนองนาโมเดลด้วย สำหรับพันธ์ุ ข้าวหอมชลสิทธิ์ ที่ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯได้นำมาปลูกได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีพื้นที่ในการปักดำ จำนวน 8 ไร่ มีคุณสมบัติเหมาะแก่ผู้ป่วยเบาหวานเนื่องจากเป็นข้าวหอมที่มีความหวานน้อย และมีสาร อะไมโลส(ต่ำ) จึงดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็ก สูงกว่าข้าวเจ้าถึง 2.78 เท่า ที่สำคัญมีสารต้านมะเร็งอีกด้วย