“ผมสบายดี”จากใจทหารใหม่ส่งความห่วงใยถึงคนทางบ้าน
น้องๆทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้โทรศัพท์กลับไปหาครอบครัว เพื่อให้คลายความกังวลในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และการฝึก เป็นการเป็นสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่ให้มีแรงกายแรงใจในการฝึกตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์