มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” สร้างสรรค์เยาวชนที่ดีของชาติ ห่างไกลจากยาเสพติด

พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันโทสมหมาย ภูกลาง รอง หัวหน้ากองข่าว มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอีง่อง ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมลงนาม พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สถานศึกษาสีขาว ปลอด ยาเสพติดและอบายมุข” เพื่อร่วมสร้างสรรค์เยาวชนที่ดีของชาติ ห่างไกลจากยาเสพติด เมื่อช่วงเช้าวันนี้