มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 (1) ,พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 (2) และคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
(เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.)