มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจบ้านพักและเขตสุขาภิบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพลและครอบครัว
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะนายทหาร เข้าตรวจบริเวณบ้านพักของทางราชการที่กำลังพลและครอบครัวพักอาศัยอยู่ ตามนโยบาย “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านน่ากิน” เพื่อกำกับดูแลเขตสุขาภิบาลในความรับผิดชอบ รวมทั้งอาคารบ้านพักให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพลและครอบครัว