ชป.กร.มทบ.27 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์ และจัดดนตรีร่วมงานบุญประเพณีสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทหารกองเกินสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีการร้องขอ(กรณีพิเศษ)ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 และนำวงดนตรีไปจัดแสดงสร้างความสนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงานทอดกฐินในพื้นที่ บ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด และบ้านโพธิ์ซัน ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชน
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566)