“ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในหน่วย”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ดังนี้ แผนกประวัติ ,แผนกสื่อสาร ,แผนกสรรพวุธ ,ฝ่ายสรรพกำลัง ,หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อสอบถามปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และนำมาวางแผนให้การช่วยเหลือพัฒนาหน่วยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป