แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมชี้แจงและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ ชุดปฏิบัติการประจำตำบล ตามแผนงาน “101 โมเดล” เพื่อขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, ,รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (1),(2) พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ให้การต้อนรับ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ ในโอกาสเดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ สนามบินกองทัพบก ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด หลังจากนั้นได้เข้าประชุมชี้แจง และมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ ชุดปฏิบัติการประจำตำบล ตามแผนงาน “101 โมเดล” เพื่อขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี แพทย์หญิง นิภากร ตั้งเจริญธนกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ และ พันตำรวจโท สมเกียรติ บัวนิล สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรหัวโทน ร่วมประชุมและให้แนวทางการการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27