“ผบ.มทบ.27 ชมเชยกำลังพลที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวชมเชย จ่าสิบโทหญิง รัญชิดา กุลทิกวด และสิบเอกหญิง ลำจวน สารจันทร์ สังกัด หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ที่ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรถยต์ชนกัน บริเวณ ทางหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ไปยังจังหวัดมหาสารคาม บริเวณหน้าโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างในการทำดีต่อสังคม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่กำลังพลต่อไป ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27