“มทบ.27 ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2566”
พล.ต. ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผบ.มทบ.27 และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับและรับการเยี่ยมคารวะ จาก พ.อ.สุรเชษฎ์ สุนทวนิค หน.ฝอท.บก.อส.นรด. และคณะ ในโอกาสเข้าตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2566 ของ นฝ.นศท.มทบ.27 ณ ห้องรับรอง บก.มทบ.27
(วันที่ 21 พ.ย.66 เวลา 08.30 น.)