มทบ.27 เข้าพบปะ ผู้บริหาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะนายทหาร และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าพบปะ ผศ.สุบรรณ์ ทุมมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อหารือแนวทางการฝึกอบรมนวัตกรรมด้านการเกษตรให้กับผู้กล้า หัวโทนโมเดล และ หารือแนวทางการฝึกวิชาชีพของทหารกองกองประจำการ ตามที่ กองทัพภาคที่ 2 ได้ทำ MOU กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทุ่งกุลาร้องไห้
(เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 66 เวลา 1330 น.)