ทหารร้อยเอ็ด..เข้าอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.
พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่อง การอบรมการจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตร : วิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) สำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2 โดย
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
โดยมีนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. พันตำรวจเอก นพเก้า โสมนัส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผอ.กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้
เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินโครงการฯ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ ครู กศน.ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และทหารจากมณฑลทหารบกที่ 27 โดยได้รับเกียรติจาก นายกองตรี ธารณา คชเสนี มาเป็นวิทยากรพิเศษ