มทบ.27 เปิดกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย เป็นประธานเปิดกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย โดยมี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด,รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด,หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง,หัวหน้าจิตอาสา904 ปฏิบัติการประจำที่หมาย C ร่วมหารือ และแถลงแผนการถวายความปลอดภัย เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ซึ่งมีกำหนดการเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด และโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและมีความปลอดภัยสูงสุด
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. )