“มทบ.27 เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย การปฏิบัติงานให้แก่ ผบ.ศฝ.นศท. , ผบ.นฝ.นศท. และ ผกท.ในพื้นที่ ทภ.2 “
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันโท โกศล สุภานันท์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และผู้บริหารสถานศึกษา ,ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 5 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด, โรงเรียนยโสธรพิทยาคม, โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา,โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้าและโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย การปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร/ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร /ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 ณ ห้องประชุม(4) กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน
(เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)