สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด นำเยาวชนเข้าศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ นายพิชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะผู้พิพากษาสมทบ ในโอกาสเข้าเยี่ยมพบปะและนำเยาวชนจาก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาดูงานตามโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เยาวชน โดยได้เข้าศึกษาฐานการเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 6 ฐาน ดังนี้
1.ปุ๋ยหมัก ศูนย์พระราชทาน
2.การเพาะเมล็ดพันธุ์
3.การเตรียมดินและการเตรียมแปลง
4.แปลงอาหารครัวเรือน
5.การทำน้ำหมักและทำสารกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี
6.การเพาะเลี้ยงเป็ดไข่บางประกง/ไก่ประดู่หางดำ
โอกาสนี้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 และ ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีการร้องขอ(กรณีพิเศษ)ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี2567 และชี้ให้เห็นโอกาสในการต่อยอดเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบกและบุคลากรของกองทัพบก เพื่อสร้างโอกาสในการรับราชการ และสร้างอาชีพแก่เยาวชน ต่อยอดสู่การคืนเยาวชนที่ดีกลับสู่สังคมและครอบครัวต่อไป
(วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 0900 น.)