ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลประกอบพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 0900 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช,ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหาร และนายสิบ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียง
เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นนครหลวงของสยามประเทศ นำความร่มเย็นเป็นสุขสู่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลา 238 ปี ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยพระปรีชาสามารถ ของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ได้ทรงไว้ซึ่งทศพิศราชธรรมได้ทรงสืบทอดพระราชสันตติวงศ์ต่อมาถึง 10 รัชกาล โดยได้ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์อย่างมั่งคั่งและมั่นคงของประชาชนตลอดมา