มทบ.27 ร่วมจัดตั้งจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่ 2567
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ณ ถนนแจ้งสนิท บ้านดงยาง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 โดยมี กำลังพล นายทหาร นายสิบ ,กำลังพลจิตอาสา ,เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 27,เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมชุดปฐมพยาบาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมอำนวยความสะดวกและแนะนำเส้นทางให้แก่ประชาชนผู้ที่สัญจรในห้วงปีใหม่ 2567 พร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ นำ้ดื่ม ผ้าเย็น กาแฟ และห้องสุขา สร้างความอุ่นใจ อำนวยความสะดวก และช่วยลดอุบัติเหตุ ตามนโยบายของกองทัพบก
(วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 0900 น.)