ผบ.มทบ.27 ห่วงใยคุณภาพชีวิต ร่วมพบปะรับประอาหารกลางวันกับน้องคนเล็กของกองทัพบก
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารกองประจำการ ณ โรงประกอบเลี้ยง ตอนสูทกรรม มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ตรวจความเรียบร้อย ความสะอาดของอาหารและโรงเลี้ยง อุปกรณ์ที่ใช้ ให้ถูกสุขลักษณะ มีการจัดวางที่นั่งเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารกองประจำการ โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จะหมุนเวียนมารับประทานอาหารร่วมกับน้อง ๆ ทุกวัน รวมทั้งจัดหาอาหารมื้อพิเศษให้มีคุณค่าทางอาหารและรสชาติที่น่ารับประทาน
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ และให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ ว่า มณฑลทหารบกที่ 27 ได้มีกองทุนสวัสดิการของทหารกองประจำการ ช่วยเหลือน้องๆและครอบครัวเมื่อยามเจ็บป่วยหรือสูญเสีย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ขอให้ทุกคนเป็นคนดีไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หากตรวจพบ จะถูกลงทัณฑ์ขั้นเด็ดขาด และขอให้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน อย่างเต็มกำลังความสามารถ