“มทบ.27 เยี่ยมคำนับอวยพรและขอรับพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะผู้บังคับบัญชา เข้าเยี่ยมคำนับอวยพรและขอพรปีใหม่ จาก พลโท วินัย เจริญศิลป์, พลตรี นิรัตติศัย จุลภาค และพลโท กิตติภูมิ ศรีวฤทธิ์ อดีตผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตผู้บังคับบัญชาทุกท่าน
ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคำนับอวยพรและขอพรปีใหม่จาก นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายรุ่งโรจน์ ดีพร้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความเป็นสิริมงคลและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
(วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 0900 น.)